Kategoriler
A

Abeslik, Saçmalık

Abeslik, Saçmalık kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Abesiyet