Kategoriler
A

Adliye mahkemesi

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Adliye mahkemesi bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Adalet mahkemesi