Kategoriler
A

Akil baliğ, Baliğ, Erin

Akil baliğ, Baliğ, Erin kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Ergen