Kategoriler
A

Aksesuar, Elçik, Ellik

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Aksesuar, Elçik, Ellik bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Eldiven