Kategoriler
B

Bağışlamak, Affeylemek, Mağfiret etmek

Bağışlamak, Affeylemek, Mağfiret etmek kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Affetmek