Kategoriler
B

Barışçı, Barışçıl, Sulhçu

Barışçı, Barışçıl, Sulhçu kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Barışsever