Kategoriler
B

Başmürettiplik, Sermürettiplik

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Başmürettiplik, Sermürettiplik kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Başdizgicilik