Kategoriler
B

Başrejisör

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Başrejisör kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Başyönetmen