Kategoriler
B

Başyazman, Başefendi

Altay dil ailesinin bir üyesi olan dilimiz, arapça ve farsçadan bir çok kelime almıştır. Tüm dillerde olduğu gibi benzer anlama gelen kelimeler sıklıkla kullanılmaktadır. Mesela; Başyazman, Başefendi kelimelerinin anlamı;

Başkâtip