Kategoriler
B

Beceriksizlik, Güçsüzlük

Altay dil ailesinin bir üyesi olan dilimiz, arapça ve farsçadan bir çok kelime almıştır. Tüm dillerde olduğu gibi benzer anlama gelen kelimeler sıklıkla kullanılmaktadır. Mesela; Beceriksizlik, Güçsüzlük kelimelerinin anlamı;

Âcizlik