Kategoriler
B

Beyrek

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Beyrek bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Beğrek