Kategoriler
B

Bilgi kuramı

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Bilgi kuramı bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Epistemoloji