Kategoriler
D

Derecelerini

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Derecelerini kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Adliye teşkilâtı