Kategoriler
E

Eğlek, Kağan, Ulukan

Eğlek, Kağan, Ulukan kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Han