Kategoriler
E

Eşlek, Fındık, Istiva hattı

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Eşlek, Fındık, Istiva hattı kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Ekvator