Kategoriler
E

Etkisiz, Değerbilmez, Teltiksiz

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Etkisiz, Değerbilmez, Teltiksiz bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Hatırsız