Kategoriler
G

Gayritabiî

Altay dil ailesinin bir üyesi olan dilimiz, arapça ve farsçadan bir çok kelime almıştır. Tüm dillerde olduğu gibi benzer anlama gelen kelimeler sıklıkla kullanılmaktadır. Mesela; Gayritabiî kelimelerinin anlamı;

Doğa dışı