Kategoriler
G

Görüntü, Gölge, Görsü

Görüntü, Gölge, Görsü kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Hayal