Kategoriler
G

Görüşme, Konuşma

Görüşme, Konuşma kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Hasbıhal