Kategoriler
G

Gösteriş, Heybetlilik, Dirençli

Gösteriş, Heybetlilik, Dirençli kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Abar