Kategoriler
G

Güçsüz, Beceriksiz, Fakir

Güçsüz, Beceriksiz, Fakir kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Âciz