Kategoriler
G

Güvenlik, Güven, Inanma

Altay dil ailesinin bir üyesi olan dilimiz, arapça ve farsçadan bir çok kelime almıştır. Tüm dillerde olduğu gibi benzer anlama gelen kelimeler sıklıkla kullanılmaktadır. Mesela; Güvenlik, Güven, Inanma kelimelerinin anlamı;

Emniyet