Kategoriler
I

Iletki

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Iletki bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Açıölçer