Kategoriler
I

Incelemek

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Incelemek bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

El koymak