Kategoriler
I

Istırap, Ölüm, Yangın

Istırap, Ölüm, Yangın kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Acı