Kategoriler
I

Ivaz, Mücehhez, Müstahzar

Ivaz, Mücehhez, Müstahzar kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Hazırlanmış