Kategoriler
I

Iyilikler

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Iyilikler bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Eltâf