Kategoriler
I

Iyiliksever, Yardımsever, Hayırsever

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Iyiliksever, Yardımsever, Hayırsever kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Hayırperver