Kategoriler
I

Izdüşüm alan

Altay dil ailesinin bir üyesi olan dilimiz, arapça ve farsçadan bir çok kelime almıştır. Tüm dillerde olduğu gibi benzer anlama gelen kelimeler sıklıkla kullanılmaktadır. Mesela; Izdüşüm alan kelimelerinin anlamı;

Harita alanı