Kategoriler
K

Kanal, Ark, Dere

Altay dil ailesinin bir üyesi olan dilimiz, arapça ve farsçadan bir çok kelime almıştır. Tüm dillerde olduğu gibi benzer anlama gelen kelimeler sıklıkla kullanılmaktadır. Mesela; Kanal, Ark, Dere kelimelerinin anlamı;

Ada