Kategoriler
K

Kavrayamamak

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Kavrayamamak bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Havsalasına sığmamak