Kategoriler
K

Kayırmak, Tutmak, Nepotizm

Kayırmak, Tutmak, Nepotizm kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Adam kayırma