Kategoriler
K

Kümeleşim

Altay dil ailesinin bir üyesi olan dilimiz, arapça ve farsçadan bir çok kelime almıştır. Tüm dillerde olduğu gibi benzer anlama gelen kelimeler sıklıkla kullanılmaktadır. Mesela; Kümeleşim kelimelerinin anlamı;

Aglütinasyon