Kategoriler
M

Meccanen, Meccanî, Müft

Altay dil ailesinin bir üyesi olan dilimiz, arapça ve farsçadan bir çok kelime almıştır. Tüm dillerde olduğu gibi benzer anlama gelen kelimeler sıklıkla kullanılmaktadır. Mesela; Meccanen, Meccanî, Müft kelimelerinin anlamı;

Bedava