Kategoriler
M

Muallel, Sakat, Az

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Muallel, Sakat, Az bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Eksik