Kategoriler
M

Müflis

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Müflis bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Batkın