Kategoriler
M

Muntabı

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Muntabı kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Basılmış