Kategoriler
N

Nakisa, Noksanlık, Özür

Nakisa, Noksanlık, Özür kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Eksiklik