Kategoriler
N

Nesnel, Objektif

Altay dil ailesinin bir üyesi olan dilimiz, arapça ve farsçadan bir çok kelime almıştır. Tüm dillerde olduğu gibi benzer anlama gelen kelimeler sıklıkla kullanılmaktadır. Mesela; Nesnel, Objektif kelimelerinin anlamı;

Afakî