Kategoriler
N

Nişasta

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Nişasta bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Abgun