Kategoriler
Ö

Ölçü

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Ölçü bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Endaze