Kategoriler
Ö

Özenmeksizin, Üstünkörü

Özenmeksizin, Üstünkörü kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Baştan savma