Kategoriler
P

Pay, Nasip, Hisse

Altay dil ailesinin bir üyesi olan dilimiz, arapça ve farsçadan bir çok kelime almıştır. Tüm dillerde olduğu gibi benzer anlama gelen kelimeler sıklıkla kullanılmaktadır. Mesela; Pay, Nasip, Hisse kelimelerinin anlamı;

Behre