Kategoriler
S

Şarkıcılık, Okuyuculuk

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Şarkıcılık, Okuyuculuk kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Hanendelik