Kategoriler
S

Saydam, Elmastıraş, At nalı kadar

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Saydam, Elmastıraş, At nalı kadar kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Elmas