Kategoriler
S

Seçilmek, Süzülmek

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Seçilmek, Süzülmek kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Elenmek