Kategoriler
S

Sıradan, Aşağılık, Bayağı

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Sıradan, Aşağılık, Bayağı kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Adî