Kategoriler
S

Soğurma, Ama, Massetme

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Soğurma, Ama, Massetme kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Emme