Kategoriler
S

Soğurma

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Soğurma kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Absorbe