Kategoriler
S

Somurtkan, Çatık, Garip

Somurtkan, Çatık, Garip kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Abus